Care dintre următoarele descrie cel mai bine abordarea învățării automate pentru finalizarea unei sarcini?


Care algoritm presupune caracteristicile de intrare independente reciproc?


În câte partiții este împărțit setul de date de antrenament în 5-fold CV? Și de câte ori se antrenează algoritmul în total?


Numiți trei cazuri de utilizare a data science pentru binele public


Care dintre cele de mai jos nu este unul din principiile HLEG pentru AI de încredere?


Metrica de echitate a Cotelor Egalizate necesită ca:


În ANOVA cu un singur factor, reziduurile:


Ipoteza nulă într-o ANOVA cu un singur factor afirmă că:


Statistica ANOVA cu doi factori pentru a testa semnificația factorului 𝜶 are o distribuție:


Sarcinile tipice de extragere a textului includ __________:


Este procesul de separare a prefixelor și sufixelor de cuvinte pentru a obține forma și sensul cuvântului rădăcină?


Care dintre următoarele înglobări de cuvinte poate fi instruită personalizat pentru un anumit subiect în NLP?