Obiectivul Analizei Componentelor Principale este:


Matricea de date de start în ACP trebuie să fie:


Componentele extrase în urma Analizei Componentelor Principale:


Ce fac formulele de tranziție?


De ce se face testul chi pătrat înainte de a implementa AC?


Care este scopul analizei corespondenței?


Matricea de distanțe:


Care din aceste distanțe este mai robustă sau mai putin senzitivă la valorile extreme?


Standardizarea va face posibilă:


Care dintre cele de mai jos nu este un element pentru o știre determinată de date bune?


Ar putea tehnicile de vizualizare să înlocuiască rolul narațiunii într-o anumită povestire?


În ce fel este narațiunea bazată pe date mai eficientă decât o simplă prezentare a rezultatelor analizei datelor?


Pentru realizarea de dashboard-uri eficiente se recomandă:


Care dintre principiile de mai jos nu se pot aplica realizării unui dashboard:


Una dintre cele mai bune practici în realizarea dashboard-urilor este: