DataScience TrainingSQL și GitHub
Feedback form    |       Redare audio    |   Download:    |   


SQL și GitHub

Introducere în elementele de bază ale SQL

Înțelegerea SQL – câteva informații de fundal Click to read  

Înțelegerea SQL – câteva informații de fundal

SQL (Structured Query Language) este un limbaj folosit pentru procesarea și interogarea datelor, în baze de date relaționale.

SQL este unul dintre cele mai utilizate limbaje pentru baze de date la nivel Mondial.

SQL este puternic și flexibil si oferă suport pentru analiza și procesarea datelor în diferite moduri.

SQL este utilizat în multe industrii și domenii, precum finanțe, comerț electronic, asistență medicală și administrație publică.

SQL este destul de ușor de învățat și reprezintă o metodă standard pentru procesarea flexibilă și gestiunea unor volume mari de date
 

 

Ce face SQL?
Scopul SQL este de a:
• permite utilizatorilor să extragă, să modifice și să gestioneze informații dintr-o bază de date
• preia date, adauge date noi, editeze și să șteargă datele existente
• creeze și să gestioneze tabele stocate în baze de date
• proceseze volume mari de date.
 
Doar 4 lucruri necesare pentru a utiliza SQL:

1. Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) pentru a crea, gestiona și manipula baze de date. Câteva exemple de SGBD-uri populare includ MySQL, Oracle și Microsoft SQL Server

2. O bază de date este folosită pentru stocarea și organizarea datelor, pentru acces facil și pentru manipularea datelor. Câteva exemple de baze de date populare sunt Oracle, PostgreSQL, MySQL, și SQL Server.

3. Un client SQL permite conectarea la o bază de date și rularea instrucțiunilor SQL. Câteva exemple de clienți SQL includ MySQL Workbench, SQL Developer și SQL Server Management Studio. De asemenea este posibil folosind limbaje de programare precum Java, Python și C#. 

4. Cunoștințe de bază referitoare la sintaxa SQL și concepte, cum ar fi modul de creare și manipulare a tabelelor, modul de utilizare a frazelor SELECT, INSERT, UPDATE, și DELETE, și folosirea clauzelor WHERE pentru filtrarea datelor.

Bazele de date relaționale sunt cheia pentru SQL Click to read  

Bazele de date relaționale sunt cheia pentru SQL

Bazele de date relaționale sunt o parte esențială a managementului modern al datelor în organizații și sunt utilizate pe scară largă pentru a stoca, gestiona și analiza date într-o varietate de contexte.

 

 

Cum funcționează frazele SQL? Click to read  

Cum funcționează frazele SQL?

Toate frazele SQL încep cu unul dintre următoarele cuvinte cheie:
SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROP, CREATE, USE, SHOW 

iar toate frazele se termină cu punct și virgulă ;

Structura și sintaxa frazelor SQL pot varia în funcție de sistemul specific de management al bazei de date (DBMS) utilizat. Cu toate acestea, există câteva linii directoare generale care se aplică majorității frazelor SQL.

O frază SQL de bază este formată de obicei dintr-un cuvânt cheie (cunoscut și sub denumirea de clauză) urmat de unul sau mai multe argumente sau parametri.
 

Fraze SQL comune

SELECT, FROM și WHERE

⮚ SELECT este folosit pentru a selecta coloane dintr-un tabel
⮚ pentru a selecta toate coloanele: "SELECT * “  altfel "SELECT" urmat de numele coloanei
⮚ Numele coloanelor trebuie separate printr-o virgulă [,] 

⮚ FROM se specifică tabelul interogării 
⮚ se enumeră tabelele și join-urile necesare pentru instrucțiunea SQL

⮚ WHERE este folosit pentru a adăuga o condiție interogării.
⮚ pentru a căuta un text, trebuie scris textul între ghilimele simple.

Vă rugăm să interogații numele “Mouse"

SELECT Name, TelNr FROM employees WHERE Name = ‘Mouse';
 

Crearea frazelor SELECT

Un exemplu simplu al frazei SELECT ar putea arata asa:

SELECT * FROM employees;

"SELECT" este cuvântul cheie (sau clauza)            
și "*" și "FROM employees" sunt argumentele

Această instrucțiune SQL preia * (= toate datele)
dintr-un tabel numit "employees"

Utilizarea frazelor SELECT 

Frazele SELECT sunt foarte puternice și reprezintă un sprijin din diverse perspective pentru Data Science:

Comenzi utilizate în frazele SQL

Există patru comenzi populare ale „DML - Data Manipulation Language” din SQL

SELECT, INSERT, UPDATE și DELETE 

⮚ INSERT este folosit pentru a crea o înregistrare nouă
INSERT INTO table_name (column1, column2 …)
VALUES (value1, value2 … valueX);

⮚ Un rând cu date este inserat într-un tabel cu valori în coloanele specifice 

⮚ UPDATE modifică înregistrările existente
UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2 ... columnN = valueN
[ WHERE condiție ]; 

⮚ DELETE este folosit pentru a șterge înregistrări
DELETE FROM table_name
WHERE  {condiție}; 

 

Înțelegerea avantajelor GitHub

Scopul GitHub

Scopul GitHub Click to read  

Când dezvoltați un volum mare de cod software, cum îl gestionați?

Trebuie să urmăriți modificările prin controlul versiunilor!

 

⮚ GitHub este un serviciu de control al versiunilor în rețea pentru proiecte de dezvoltare software.

⮚ Sistemul de control al versiunilor Git îi poartă numele.

⮚ GitHub poate fi descris ca un fel de rețea socială pentru dezvoltatorii software. Membrii se pot urmări reciproc, se pot evalua reciproc, pot primi actualizări despre proiecte de interes și pot comunica în mod public sau privat.

⮚ De la sfârșitul anului 2018, GitHub Inc este deținut de Microsoft.

 
Controlul versiunilor folosind Git

Ce este controlul versiunilor? Click to read  

În special în cazul programelor complexe, poate deveni foarte dificil să păstrăm evidența modificărilor.
⮚ Git este o colecție de utilitare de tip linie de comandă care urmăresc și înregistrează modificările în fișiere. 
Folosind această funcționalitate se pot recupera versiuni vechi ale proiectului, se pot compara, analiza, îmbina modificările și multe altele.
⮚ Acest proces se numește version control (controlul versiunilor). Alte sisteme de control a versiunilor sunt- Perforce, Mercurial, CVS, SVN 
⮚ Git este descentralizat. Nu depinde de un server central pentru a păstra versiunile vechi ale fișierelor. În schimb, funcționează complet local, stochând acele date ca foldere pe hard disk-ul utilizatorului. Aceasta se numește depozit (repository).
⮚ Dacă un utilizator dorește să colaboreze cu alții pe același cod sursă, atunci el/ea poate furniza o copie a depozitului său online pentru ca întreaga echipă să o acceseze.

 

 

Cum se configurează GitHub

Cum se configurează GitHub

Cum se configurează GitHub Click to read  

Mai întâi, instalați  propriul client. 

⮚ Windows -  “Git pentru Windows” oferă un client GUI și un emulator de linie de comandă BASH. https://git-scm.com/downloads/win    sau         https://gitforwindows.org/    
⮚ Linux  - deschideți un nou terminal și instalați Git prin managerul de pachete al distribuției dvs. Linux. Pentru Ubuntu, comanda este de ex. sudo apt-get install git
⮚ Mac OS  - Cel mai simplu mod este să instalați homebrew și apoi să rulați brew install git de pe terminalul dvs. https://brew.sh/    sau       https://git-scm.com/downloads/mac    
Există multe mai multe programe Git care pot fi folosite gratuit sau contra cost.

Cum se configurează GitHub Click to read  

În al doilea rând, creați un cont și configurați GitHub.

⮚ Creați un cont Github pe www.github.com    
⮚ Există mai multe configurații referitoare la aspectul și funcționalitatea clientului. 
⮚ Cu toate acestea, importantă este configurația nume de utilizator și adresa de email de corespondență.
deschide "Git Bash" și executați aceste comenzi pe linia de comandă:

git config --global user.name “Mary”
git config --global user.email “mary.smith@email.eu”

⮚ Toate activitățile din Git sunt conectate cu numele de utilizator și adresa de e-mail specificate la configurare! 
⮚ Acest lucru face modificările urmăribile, deoarece toți utilizatorii știu întotdeauna cine a făcut modificările specifice și oferă o privire de ansamblu în proiectele în care lucrează mulți dezvoltatori.

 

Cum se utilizează GitHub Click to read  

Termeni obișnuiți utili când se folosește GitHub

 

⮚ Repository (repo) este un folder în care sunt stocate toate fișierele și istoricul versiunilor acestora.
⮚ Branch  este un spațiu de lucru în care se pot face modificări izolate care nu îi vor afecta pe alții și are un istoric propriu.
⮚ Commit –este o înregistrare salvată a modificărilor aduse unui fișier din depozit. Este starea depozitului la un moment dat. Un instantaneu în care codul poate fi restaurant.
⮚ Pull Request (PR) după ce se fac actualizări la un depozit, alți dezvoltatori pot descărca toate modificările folosind pull.
⮚ Push este procesul de adăugare a unei modificări locale la depozitul aflat la distanță.
⮚ Merge  după ce o cerere de extragere este aprobată, comiterea va fi fuzionată de la o ramură la alta. 
⮚ Clone este o copie complet funcțională a unui proiect. Copierea unui depozit de pe un server la distanță înseamnă clonare.

Utilizarea GitHub pentru prima dată Click to read  

⮚ Când utilizați Git, mai întâi trebuie creat un folder:
    mkdir learning-git
⮚ în care depozitul poate fi creat pentru fiecare program sau proiect:
   cd learning-git        
   git init
⮚ Git funcționează cu conceptul de „zonă de staging“. La început, zona de staging este goală. Se pot adăuga fișiere (sau chiar linii simple și părți de fișiere) cu comanda git add și, în sfârșit, comite totul (creează un instantaneu) cu git commit:
  git add learning_script.txt        
  git commit –m «firstsnapshot»

 

Utilizarea depozitelor GitHub 

Conectarea depozitelor locale și la distanță poate fi utilă pentru proiecte de colaborare.
⮚ Pentru a încărca codul într-un depozit la distanță, mai întâi conectați-vă la acesta:
    git remote add origin https://github.com/learning.git
⮚ commit-urile locale pot fi transferate pe server, efectuate de fiecare dată când dorim să actualizăm depozitul de la distanță:
    git push server_origin local_master        
⮚ alți dezvoltatori pot descărca modificările din depozitul de la distanță cu o singură comandă:
    git pull origin master    
⮚ Pentru a clona un întreg program sau proiect:
    git clone https://github.com/tutorial.git

 

 

Utilizarea branch (ramurilor) GitHub Click to read  

Când dezvoltați o nouă caracteristică, cea mai bună practică este să lucrați la o copie a proiectului original, numită branch. 
Fiecare branch are propria istorie și își izolează schimbările până când se decide fuzionarea lor. Beneficiile acestei abordări sunt:
     
⮚ O versiune stabilă (live) a codului nu este afectată de erori nedorite
       ⮚ O echipă de dezvoltatori poate lucra la mai multe funcții în același timp
       ⮚ Fiecare dezvoltator poate lucra pe propria sa ramură fără riscul ca baza de cod să fie schimbată de munca altui dezvoltator
       ⮚ Mai multe versiuni ale aceleiași caracteristici pot fi dezvoltate pe diferite ramuri și apoi comparate pentru a afla cea mai bună versiune 

Utilizarea comenzilor GitHub pentru branch (ramură)

⮚ Ramura implicită a fiecărui depozit se numește master. Pentru a crea mai multe ramuri, utilizați comanda:
    git branch

⮚ comutați la branch-ul nou creat utilizând:
    git checkout         

⮚ Pentru a îmbina două ramuri, comutați la una și utilizați:
    git merge     

⮚ Pentru a șterge o ramură utilizați:
    git branch –d

 

 
 


3. Every developer can work on their own branch without the risk of having their codebase changed by another developer's work: Working on separate branches ensures that developers can work independently and avoid conflicts between their code changes.


4. Multiple versions of the same feature can be developed on different branches and then compared to find out the best version: Branches enable developers to experiment with different approaches to a feature and compare the results before merging the changes into the main codebase.

In summary, using branches is a best practice in software development as it helps to avoid conflicts and errors, enables teamwork, and allows for experimentation and comparison of different approaches to a feature.

The default branch of each repository is called master. To create more branches, use the command git branch

Switch to the newly created branch by using


git checkout
To merge two branches switch to one and use git merge
To delete a branch use
git branch –d


In conclusion, many companies are using GitHub. So, if you're looking for a job, you'll do well if you're already familiar with GitHub. GitHub is also a learning and collaboration platform.


Explore it and expand your knowledge and community.Keywords

SQL Github

Objectives/goals:

1. Unitatea 1
 1. Secțiunea 1

 2. Secțiunea 2

 3. Secțiunea 32. Introducere în SQL
 1. Informații generale

 2. Key este o bază de date relațională

 3. Comenzi SQL3. Înțelegerea GitHub
 1. Scopul GitHub

 2. Cum se utilizează

 3. Cum pot folosi

   


Description:

SQL (Structured Query Language) este un limbaj folosit pentru procesarea și interogarea datelor, în baze de date relaționale.
SQL este unul dintre cele mai utilizate limbaje pentru baze de date la nivel Mondial.
SQL este puternic și flexibil si oferă suport pentru analiza și procesarea datelor în diferite moduri.
SQL este utilizat în multe industrii și domenii, precum finanțe, comerț electronic, asistență medicală și administrație publică.
SQL este destul de ușor de învățat și reprezintă o metodă standard pentru procesarea flexibilă și gestiunea unor volume mari de date.


Related training material

Parteneri

Università del Salento
Demostene Centro Studi
IHF
IWS
Universidad de Oviedo
ASE
WAI